Hrubé výnosy

(Gross earnings)

Hrubý zdanitelný příjem před úpravami.

Další pojmy