HR seminář: Odbornost v bankovních službách

 • HR seminář: Odbornost v bankovních službách
 • 01. 02. 2023
 • ČBA, Churchill II, Italská 69, Praha 2

HR seminář: Odbornost v bankovních službách

Odbornost bankovních poradců a pracovníků v distribuci finančních produktů

Hlavním tématem semináře bude komplexní pohled na odbornost pracovníků podílejících se na distribuci finančních produktů z pohledu zákonů, které distribuci těchto produktů upravují. Zaměříme se na rozdíly v jednotlivých právních úpravách a co to znamená pro evidenci odbornosti. Probereme také situace, které z pohledu HR musíte řešit při náboru nových pracovníků.

 

Co si ze semináře odnesete:

Některá témata, hlavně v oblasti pojištění, považujeme za nedostatečně vyjasněná, jak zákonem, tak ze strany České národní banky. Cílem semináře tak bude objasnění a vyjasnění některých nesrovnalostí, na které se nás často ptáte.

 

Témata, která budeme probírat:

 • Problematika návratů maminek po RD (delší než 3 roky): Opravdu je nutné opět složit odbornou zkoušku?
 • Nástup nového zaměstnance a doklady prokazují odbornost v oblasti distribuce pojištění
 • Ztráta důvěryhodnosti při opakovaném nesplnění povinnosti složit řádně a včas následné vzdělávání 

Pokud Vás napadají další nevyjasněné oblasti nebo řešíte jiné otázky, které byste v rámci semináře chtěli diskutovat, budeme rádi, když nám své náměty zašlete spolu s přihláškou.

Věříme, že možnost probrat problematické oblasti s kolegy z ostatních bank napomůže jejich vyjasnění, případně vykrystalizuje v potřebu následných kroků, se kterými jsme Vám připraveni pomoci.

 

Pro koho je seminář určený:

 • HR manažeři a pracovníci, kteří se zabývají problematikou odbornosti zaměstnanců pro distribuci úvěrů, pojištění, investic nebo DPS

 

Termín:

 • Čtvrtek 1. února 2023
 • Od 13 do 16 hodin
 • Česká bankovní asociace, budova Churchill II, Italská 69, Praha 2, 6. patro

 

Cena: Zdarma

 • Počet míst 25
 • Místa na semináři jsou určena pouze smluvním partnerům

 

Program dne:

 • 12:45 až 13.00: Registrace
 • 13:00 až 14.00: Prezentace: Kateřina Solecká, ČBA EDUCA
 • 14:00 až 14.30: Přestávka s občerstvením
 • 14:30 až 16.00: Diskuse

Registrace:

Svou účast prosím potvrďte e‑mailem nejpozději do 24. ledna 2023 na adresu seminare@cbaonline.cz.

Připojte prosím otázky, které Vás zajímají.