Hotovostní ukazatel

(Cash ratio)

Poměr hotovosti a obdobných aktiv k závazkům; v případě banky podíl hotovosti k celkovým depozitům.

Další pojmy