Hotovostní účetnictví

(Cash basis)

Účetní systém, podle něhož jsou veškeré výnosy účtovány, pouze jsou-li přijaty v hotovosti, a výdaje pouze tehdy, když jsou zaplaceny.

Další pojmy