Hospodářský cyklus

(Business cycle)

Opakující se ekonomický cyklus expanze a recese.

Další pojmy