Hodnota vynuceného prodeje

(Forced sale value)

Hodnota majetku nebo dalších aktiv, založená na skutečnosti, že prodej musel být uskutečněn během omezené doby.

Další pojmy