Hodnota otevřené pozice

(Open trade equity)

Zisk nebo ztráta z otevřené pozice, který(á) zatím nebyl(a) realizován(a).

Další pojmy