Hodnota aktiva

(Asset value)

Částka, kterou je možné získat prodejem aktiva.

Další pojmy