Hodnocení obligace

(Bond rating)

Metoda určování pravděpodobnosti nesplácení dluhu ze strany emitenta dluhopisu.

Další pojmy