E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Hlavní účetní kniha

(General ledger)

Účetní kniha obsahující všechny finanční účty podnikatele pro podchycení transakcí vztahujících se k jeho aktivům, pasivům, vlastnímu kapitálu, výnosům a nákladům.

Další pojmy