Hlavní manažer

(Lead manager)

Instituce, která řídí organizování syndikovaného úvěru nebo společného úpisu emise cenných papírů. Hlavní manažer provádí většinu vyjednávání s dlužníkem a garantuje převzetí největší části emise, kterou se nepodaří odprodat.

Další pojmy