Hlavní investoři (akcionáři)

(Core investor)

Podílníci (nebo jejich skupina), kteří vlastní dostatek podílů k ovlivňování činnosti managementu.

Další pojmy