Historická (pořizovací) cena

(Historical cost)

Účetní princip vyžadující, aby veškeré položky v účetních výkazech byly oceněny v původních nebo akvizičních nákladech.

Další pojmy