Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Historická (pořizovací) cena

(Historical cost)

Účetní princip vyžadující, aby veškeré položky v účetních výkazech byly oceněny v původních nebo akvizičních nákladech.

Další pojmy