ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Historická (pořizovací) cena

(Historical cost)

Účetní princip vyžadující, aby veškeré položky v účetních výkazech byly oceněny v původních nebo akvizičních nákladech.

Další pojmy