Hildová: Školy mají na finanční gramotnost málo prostoru

Školám často chybí učitelé, kteří by se finanční gramotnosti věnovali. Na straně druhé je to i nedostatek časové dotace, protože toto téma musí probrat v rámci předmětů jako je rodinná výchova nebo občanská výchova. V tom zaostáváme například za severskými státy, které mají přímo finanční gramotnost jako vyučovací předmět. 


Více si můžete o Global Money Weeku přečíst zde