Hedging, zajištění

(Hedging)

Činnost za účelem snížení nebo omezení finančního rizika, jako je např. vystavení nepříznivému pohybu úrokových sazeb.

Další pojmy