Goodwill

(Goodwill)

Goodwill obvykle vzniká při převzetí jedné společnosti druhou, kdy existuje rozdíl mezi vykazovanou hodnotou aktiv a zaplacenou cenou. Tento rozdíl představuje hodnotu, která je považována za goodwill podniku. Je vykazován v rozvaze a označován někdy jako "fiktivní (nehmotné)" aktivum.

Další pojmy