Garanční systém finančního trhu

Právnická osoba pro zajištění, správu a použití finančních prostředků určených pro zabezpečení audržení stability finančního trhu v České republice. Garanční systém finančního trhu spravuje Fond pojištění vkladů a Fond pro řešení krize.

Další pojmy