Gamma

(Gamma)

Míra změny delta při změně hodnoty podléhajícího cenného papíru o 1.

Další pojmy