FRA

(FRA)

Viz Dohoda o budoucí úrokové sazbě.

Další pojmy