ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Forwardový kontrakt

(Forward contract)

Kontrakt uzavřený mezi dvěma stranami, které souhlasí s budoucím nákupem nebo prodejem určité komodity.

Další pojmy