Forwardový kontrakt

(Forward contract)

Kontrakt uzavřený mezi dvěma stranami, které souhlasí s budoucím nákupem nebo prodejem určité komodity.

Další pojmy