Forwardová (termínová) sazba (kurz)

(Forward rate)

Cena, za niž je cizí měna nakoupena nebo prodána s dodáním a placením k určitému dni v budoucnu. Forwardová transakce umožňuje dovozcům a vývozcům, kteří budou provádět nebo inkasovat platby v cizí měně, zajistit se proti riziku fluktuací spotového kurzu.

Další pojmy