Formáty XML pro vzájemnou komunikaci bank s klienty

  • Standardy
  • 26. 04. 2018
  • Autor: Česká bankovní asociace

Prvotním impulsem k vytvoření níže uvedených standardů byl vývoj v oblasti Single Euro Payments Area – „SEPA“.

Jedná se o dokumenty popisují strukturu transakcí v XML formátu v České republice. Jejich součástí jsou rovněž odkazy na další soubory, které souvisí s tvorbou a kontrolou XML formátu, dále pak členění typů transakcí platebního styku.

Cílem standardů je snaha o přiblížení se již k definovaným formátům v ostatních evropských zemích. Z tohoto důvodu bylo dohodnuto využití standardu XML formátu ISO 20022.

Výpisy v XML formátu, které jsou definovány ČBA:

  • Elektronický výpis z účtu (camt 053),
  • Průběžný denní výpis z účtu (camt 052),
  • Elektronický přehled poplatků (camt 086).

Soubory.zip "Klientské formáty XML" obsahují standard ve formátu PDF a schéma ve formát XML a XSD.