Forfaiting

(Forfaiting)

Nákup exportérových pohledávek, které jsou založeny na převoditelném instrumentu, jako je směnka nebo šek, forfaitérem. Na rozdíl od faktoringu se forfaiting týká sérií nezávislých střednědobývh až dlouhodobých závazků vyšší hodnoty. Jestliže forfaitér nakupuje směnky na bezrekurzní bázi, přebírá jak komerční, tak politické riziko.

Další pojmy