Fond pojištění vkladů

(Deposit Insurance Fund)

Viz Pojištění vkladů

Další pojmy