Fluktuační omezení

(Fluctuation bands)

Limity, v nichž mohou růst a klesat ceny během období.

Další pojmy