Fluktuace, kolísání

(Fluctuation)

1. Zvyšování a snižování hodnoty komodity. 2. Označuje pohyb tržní ceny instrumentu během určitého období.

Další pojmy