Fixní náklady

(Fixed cost)

Náklady, které se nemění v souvislosti se změnami objemu aktivity.

Další pojmy