Fixní kuponová sazba

(Fixed coupon rate)

Kuponová sazba cenného papíru, která zůstává konstantní po celou životnost papíru.

Další pojmy