Fixní devizový futures kontrakt

(Fixed future foreign exchange contract)

Právně závazný kontrakt k nákupu/prodeji určitého množství měny za předem stanovený devizový kurz v určitý den v budoucnu.

Další pojmy