Fixní aktiva

(Fixed assets)

Pozemky, budovy, provozy, zařízení a další aktiva nabytá za účelem provozování podnikání s životností delší než jeden rok. Běžně se vyjadřují v účetnictví v nákladech, snížených o odpisy.

Další pojmy