Fixing (stanovení, upevnění)

(Fixing)

Metoda určení sazby či ceny nalezením hodnoty, která dává do rovnováhy prodejce a kupující.

Další pojmy