Fixační období

(Fixed Period)

Období, během kterého, je použitá úroková sazba fixována, tedy stanovena pevně. Často se používá zejména u hypotečních úvěrů, kdy je pro určité období sazba stanovena pevně s tím, že po jeho uplynutí dochází zpravidla k její změně. Další používaná označení: Fixace

Další pojmy