Fiskální

(Fiscal)

Náležející veřejným financím.

Další pojmy