Financování zahraničního obchodu

(Foreign trade financing)

Financování zahraničně-obchodních transakcí za použití instrumentů, jako jsou směnky, dokumentární akreditivy, forfaiting, faktoring, diskontování faktur atd.

Další pojmy