ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Financování zahraničního obchodu

(Foreign trade financing)

Financování zahraničně-obchodních transakcí za použití instrumentů, jako jsou směnky, dokumentární akreditivy, forfaiting, faktoring, diskontování faktur atd.

Další pojmy