Financování na základě aktiv

(Asset-based financing)

Při této metodě financování věřitelé a kapitáloví investoři hledí při posuzování návratnosti svých investic především na cash flow plynoucí z určitého aktiva nebo skupiny aktiv.

Další pojmy