ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Financování na základě aktiv

(Asset-based financing)

Při této metodě financování věřitelé a kapitáloví investoři hledí při posuzování návratnosti svých investic především na cash flow plynoucí z určitého aktiva nebo skupiny aktiv.

Další pojmy