Finanční účetnictví

(Financial accounting)

Finanční účetnictví se zabývá výhradně záznamem transakcí a vykazováním výsledků osobám, které mají zájem na společnosti. Je standardizováno a podléhá kontrole.

Další pojmy