Finanční solventnost

(Financial solvency)

Dostupnost likvidních zdrojů k financování blížících se dluhů a závazků.

Další pojmy