Finanční rok

(Financial year)

Rok používaný pro účetní účely. Může být shodný s kalendářním rokem, anebo může pokrývat jinou periodu, např. od dubna do března.

Další pojmy