Finanční restrukturalizace

(Financial restructuring)

Vyjadřuje změnu struktury firemních aktiv a nákladů. Někdy je používána za účelem odvolání bankrotu soudem, někdy je používána firmami usilujícími o zvýšení ceny svých akcií ve snaze vyhnout se nebezpečí možného převzetí. Dluh s určitou splatností může být nahrazen dluhem s jinou, obvykle delší splatností.

Další pojmy