Finanční páka

(Leverage)

Vztah mezi dluhem a kapitálem společnosti v její rozvaze. Někdy se vyjadřuje jako podíl celkových závazků k celkovým aktivům. Důležitá součást měření finančního rizika podniku.

Další pojmy