Finanční modely

(Financial models)

Zkonstruovaný model využívající matematické formule k určení finančních implikací potenciálních událostí na finanční tok.

Další pojmy