Finanční aktiva

(Financial assets)

Finanční aktivum je nehmotné aktivum, jehož hodnota je odvozena ze smluvní pohledávky, jako jsou bankovní vklady, dluhopisy a akcie. Finanční aktiva jsou obvykle likvidnější než hmotná aktiva, jako jsou komodity nebo nemovitosti, a mohou být obchodována na finančních trzích.

Další pojmy