FIFO (první dovnitř, první ven)

(FIFO (first in ,first out))

Podle této oceňovací metody zásob se předpokládá (pro účetní účely), že různé položky nakoupených zásob jsou spotřebovávány podle pořadí, v jakém byly pořízeny (obdrženy). To znamená, že položky držené v zásobách budou ty, které byly nakoupeny jako poslední.

Další pojmy