Faktura

(Invoice)

Dokument obsahující druh, množství a cenu prodaného zboží.

Další pojmy