Faktoring

(Factoring)

Finanční služba, při níž firma prodává své pohledávky faktoringové společnosti buď za: a) předem stanovené procento fakturované částky - tzv. diskontní faktoring; nebo b) pravidelné platby odpovídající průměrné splatnosti pohledávek, přičemž faktor platí firmě plnou hodnotu pohledávky sníženou o poplatky, což umožňuje firmě získat pravidelné cash flow – tzv. splatnostní faktoring. Faktor jedná při inkasování pohledávek jako hlavní dlužník a při smlouvě o plné faktoringové službě přebírá odpovědnost za řízení úvěrového rizika, evidenci prodejů a inkaso pohledávek.

Další pojmy