ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Externí financování

(External financing)

Financování projektů prostřednictvím nových emisí cenných papírů dluhových a/nebo akciových.

Další pojmy