Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Externí financování

(External financing)

Financování projektů prostřednictvím nových emisí cenných papírů dluhových a/nebo akciových.

Další pojmy