Exportní úvěr

(Export credit)

Úvěr vývozci na překlenutí období mezi vývozem zboží do zahraničí a obdržením platby za ně.

Další pojmy