Expirační cyklus

(Expiration cycle)

Expirační cyklus se vztahuje k datu, kdy dojde k vypršení opcí na určitý cenný papír.

Další pojmy