Ex kupon (bez kuponu)

(Ex coupon)

Obligace prodané bez výnosu z další úrokové platby.

Další pojmy