Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti 2021

  • 18. 11. 2021

I v letošním roce probíhá Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti (European Cyber Security Month) s podtitulem „Převezmi kontrolu nad svým digitálním životem. Nebuď obětí kybernetických podvodů!".

Hlavním cílem této osvětové kampaně Evropské unie, která je pravidelně organizovaná od roku 2012, je zvýšení kybernetické bezpečnosti nejen občanů, ale i organizací. Evropský měsíc kybernetické bezpečnosti pořádá Europol a jeho Evropské centrum pro boj proti kyberkriminalitě, Evropská bankovní federace (EBF) a její partneři z veřejného i soukromého sektoru.

Česká bankovní asociace, jako člen Evropské bankovní federace, ve spolupráci s Policií ČR zastřešuje tento projekt v České republice. Na této stránce naleznete přehled nejčastějších typů „kybernetických podvodů" (např. krádež digitální identity, vishing, SIM Swapping) a jednoduché kroky vedoucí k ochraně osobních, finančních a profesních údajů. Sledujte také sociální sítě ČBA a Policie ČR, kde se dozvíte víc.

 

Chraňte se proti podvodům

Chraňte se proti podvodům technické podpory!


Jak se chránit před vishingem!

Jak se chránit proti krádeži digitální identity!